Krematoriekapellen

Adress: Sanduddsgatan 27, 00100 Helsingfors.
Tel: 09-444 088
Fax: 09-444 253.

Arkitekt Bertel Liljeqvist ritade Sandudds krematoriebyggnad i stilren s.k. 1920-tals klassicism. Det finns idag två begravningskapell i huset: ett stort och ett nytt litet. Båda är öppna för begravningar enligt alla trosbekännelser liksom för konfessionslösa. Det går även att ordna en minnesstund baserad enbart på musik.

Parkeringsplatser finns framför kapellet.

Corona/Covid-19 information

Information för jordfästningarna/ceremonierna vid Sandudds krematoriekapell.

Under perioden 6.12.2021– 31.12.2021 kan man ordna tillställningar och allmänna sammankomster med högst 30 deltagare. Tjänstgörande organist och vaktmästare är inte inräknade i maxantalet

Samtliga ceremonier utförs i Stora kapellet, på så vis kan deltagarna sitta ett stycke från varandra. Det rekommenderas att man använder ansiktsmask i alla offentliga lokaler inomhus.

Det är inte längre möjligt att utföra visning av den avlidna i våra kapell.

 

Stora kapellet

Det stora kapellet är vackert i sin enkla stramhet. Det finns sittplatser för ca 100 personer. Maximalt kan 200 personer uppehålla sig i kapellet.

Jordfästningar och begravningar arrangeras måndag till lördag förutom under helg. För varje begravning finns det upp till en timme till förfogande. Begravningarna börjar kl. 10.00, 11.30, 13.00, 14.30 och 16.00.
Kapellet är dekorerat med ljus och gröna växter. Vill man ha extra blomsterdekorationer går det att beställa dem av begravningsbyrån eller en blomsterhandel.

Kapellet är känt för sin fina orgel och goda akustik. Krematoriets egna yrkesorganister spelar med skicklighet och inlevelse också krävande musikstycken. Det är valbart att beställa vilken musik som helst som är passande för tillfället och som lämpar sig för orgel. Kapellet har ett högtalarsystem vilket kan användas vid behov.

Begravningen avslutas vanligen med att kistan sakta glider ut ur kapellet medan orgelmusiken spelar. Alternativt kan man komma överens om att kistan stannar på plats.

Klockringning både före och efter tillfället går att arrangera.

Klicka här för att se ett interaktivt interiör-panorama av stora kapellet.

 

Lilla kapellet

Ingången till det nya lilla kapellet finns på baksidan av byggnaden. Det finns plats för ca 12 personer.

Musikinstrumentet där är en Allen elorgel.

Klicka här för att se ett interaktivt interiör-panorama av lilla kapellet.