Information till begravningsbyråer

Beställning

Beställningsblanketten är förnyad och utökad

Alla fältena bör fyllas i

Begravningstillstånd bör skickas till kansliet snarast möjligt

Beställningen sänds endast till stiftelsens kansli, inte till krematoriet

Begravninsplatsen bör ifyllas så noggrant som möjligt

Beställningen bör göras innan kistan hämtas till krematoriet

Visning av avliden

Möjligt att ordna endast i kapellet

Ordnas i samband med välsignelsen, 15 min före ceremonin

Begravningsbyråns representant bör vara på plats

Förvaring av avlidna

Hela utrymmet nedkylt till + 4 C

Plats för femtio avlidna

Kistorna förvaras i ställningar

Golvutrymmet skall hållas tomt

Fyra platser i kyl

Längre förvaring av avlidna är inte möjlig

Mottagning av avlidna

Intag sker med eltruck

Kistorna förvaras i ställningar och får inte lämnas på golven

Beställningen bör göras innan kistan hämtas till krematoriet. Kistan registreras, och en identifikationsdekal fästs på kistan. Dessa dekaler förvaras i ställ vid kistintaget.

Begravningsbyrån ansvarar för att uppgifterna om den avlidna är korrekta.

Den avlidna kan föras till krematoriet tidigast en vecka innan ceremonin.

Kistor

Inga främmande föremål får läggas ned i kistan. Användning av PVC plast är förbjuden.

Anhörigas närvaro vid kremering

Om de anhöriga vill närvara vid införing av kista är detta möjligt

Om detta bör man komma överens om med personalen

Tomma urnor

Mottagning av tomma urnor har överförts till kremtoriets kontor

Urnorna registreras och en namndekal fästs under urnan

Urnan skall vara färdig att användas

Förvaring av blommor

Om inga andra instruktioner givits förstörs blommorna efter ceremonin.

Man kan komma överens om att blommorna sparas ifall plats finns. Man bör dock kolla upp situationen i förväg.

Utgivning av urnor

Urnorna ges ut via krematorets kontor

Öppet 9-16 må-lö

Det är alltid bra att meddela om hämtning i förväg

Urnan ges ut till de anhöriga eller begravningsbyråns representant

Legitimation skall uppvisas

Förvaring av urnan i en månad är gratis

Urnan utomlands

Om urnan skall plomberas och certifikat skrivas bör man meddela detta i beställningen

Leveranstider

Urnan kan avhämtas efter en vecka. Urnan kan avhämtas tidigare men då är det frågan om en kremering på bestämd tid

Kremering på bestämd tid

Kremering på bestämd tid är möjlig och bör bokas separat