Bästa samarbetspartner

Kapellverksamheten

Prislista för Sandudds krematoriekapell 2021.

Kremering, 285 euro.   

Kapellhyra, stora kapellet 195 euro, lilla kapellet 165 euro.

Tillägg för kremering på bestämd tid, 285 euro.

Förvaring av urna, 1 månad kostnadsfritt, förvaring halvår 50 euro, förvaring ett år 80 euro.

 

Beställningar

Beställningsblanketten är förnyad och finns på våra hemsidor. Den ifyllda blanketten och begravningstillstånd returneras till kansliet, faxnummer 09 - 680 2331 eller som en e-post bilaga. Beställningen bör sändas till kansliet innan vi kan ta emot den avlidna.

Krematoriestiftelsen rs.

 

Blanketter