Värderingar och miljöhänsyn

Värderingar

Verksamheten sker med respekt för den avlidna och de anhöriga

Grunden för verksamheten är etiska värderingar och omsorg om miljön

Lagar och förordningar respekteras

Stiftelsen är ett allmännyttigt samfund som inte eftersträvar vinst

Sandudds krematorium och kapell är öppna för alla trosinriktningar, liksom för konfessionslösa

Personalen har en relevant utbildning för sina arbetsuppgifter

 

Miljöhänsyn

Kremering spar resurser och spar mark för andra ändamål

Krematoriet använder jordgas som bränsle

Sandudds krematorium är försett med rökgasrening. Genom filtreringen kan man avlägsna Suodattimien 96-98% av partiklar, 96-99% av kvicksilver och 98-99,5% av dioxiner. Problemavfallet omhändertas företag specialiserade på detta.

Den överskottsvärme som uppstår vid uppvärmning av ugnar och kremering återvinns vid Sandudds krematorium, och används till att värma upp byggnaderna. På så sätt kan man minimera behovet av tilläggsuppvärmning.

Metall som återstår efter kremeringen tillvaratas automatiskt, och återvinns. Influtna medel doneras till välgörenhet.